PhoNetInfo este o aplicație care preia și afișează o varietate foarte mare de informații tehnice și software legate de telefon și rețea. Ca să detaliem, PhoNetInfo afișează informații despre următoarele proprietăți și categorii de funcții ale telefonului (voi detalia informațiile cele mai importante pentru un utilizator obișnuit):
 • General - informații generale despre telefon:
 1. Phone model (modelul telefonului). Exemplu: Nokia N82.
 2. Phone IMEI - International Mobile Equipment Identity (codul IMEI al telefonului). Exemplu: 35769901350**** (15 cifre).
 3. Phone IMSI - International Mobile Subscriber Identity (codul IMSI al telefonului).
 4. Battery level (nivelul de energie consumabilă estimată ramasă în baterie).
 5. Battery status (conectată la încărcător sau stare normală de funcționare).
 6. Charger status (afișează dacă încărcătorul este conectat la telefon sau nu).
 7. SIM card status (afișează starea de funcționalitate a cartelei).
 8. SIM lock status (afișează informații relevante în caz că telefonul este blocat pe o anumită rețea).
 9. IrDA status (afișează starea conectivității prin infraroșu, dacă telefonul este dotat cu așa ceva).
 10. User Interface Framework version. Exemplu: 1.00 (106).
 11. OS version. Exemplu: 2.00 (1540).
 12. SW version (afișează versiunea de software instalată pe telefon). De exemplu: V 31.0.016 09-12-08 RM-313.
 13. Language version (afișează numărul versiunii pachetului de limbă). Exemplu: 05.
 14. Language SW version (afișează versiunea de limbă folosită de softul telefonului). Exemplu: V SPP 31.31 49 BL 10-12-07 RM-159 (c)NMP.
 15. Memory card CID (Memory card identification register): Afișează informații despre MID - Manufacturer ID (Codul de identificare a producătorului), OID - OEM / Application ID, PNM - Product Name, PRV - Product Revision, PSN - Product Serial Number, MDT - Manufacturing Date (Data fabricării cardului). 
 • Tasks - afișează procesele care rulează pe moment, având atribuite una din următoarele proprietăți: system (proces de sistem), non-system (proces normal), system hidden (proces de sistem ascuns), non-system hidden (proces normal ascuns).  
 • Profile - afișează setările profilului curent:
 1. Active profile - afișează numele profilului curent.
 2. Ringing type - afișează modul de avertizare setat, atunci când este primit un apel.
 3. Ringing volume - afișează nivelul de volum al soneriei.
 4. Keypad volume - afișează volumul sunetului care se aude atunci când este apăsată o tastă.
 5. Warning tones - afișeaza dacă tonurile de avertizare sunt activate sau nu în profilul curent.
 6. Message alert - afișează dacă tonurile de notificare, care rulează la primirea unui mesaj, sunt activate.
 •  Network - afișează informații diverse despre rețeaua activă:
 1. Network signal - afișează puterea semnalului în -dBm și ca număr de linii de semnal. Exemplu: -58dBm (7).
 2. Network long name -  numele lung al rețelei. Exemplu: RO ORANGE.
 3. Network display tag - numele rețelei, cel afișat pe ecranul principal al telefonului.
 4. Network registration status (afișează starea de înregistrare a rețelei). Exemplu: home network.
 5. Country code (MCC) - codul rețelei într-o anumită țară. Exemplu: 226 (pentru Orange RO).
 6. Network ID (MNC / NID) - codul de identificare  a rețelei. Exemplu: 10 (pentru Orange RO).
 7. Network mode - afișează tipul de rețea în care este înregistrat telefonul. Exemplu: GSM/GPRS sau DCS1800.
 8. Network access technology - afișează tipul de tehnologie folosită în accesarea rețelei. Exemplu: GSM.
 9. Location area code (LAC) -  afișează codul ariei din locația curentă a telefonului. Exemplu: 150 (0x96).
 10. Cell ID (CID) - afișează codul celulei în care se află telefonului. Exemplu: 15961 (0x3D4B).
 11. GPRS availability - afișează disponibilitatea semnalului GPRS.
 12. GPRS availability status.
 • WLAN / BTafișează informații despre tehnologiile de conectarea prin wireless și bluetooth:
 1. WLAN MAC address - afișează adresa MAC. Exemplu: 00:1D:FD:68:12:04.
 2. WLAN status - afișează disponibilitatea rețelor wireless.
 3. WLAN SSID - afișează numele rețelei wireless. Exemplu: 2wireless.
 4. WLAN signal - afișează puterea semnalului rețelei wireless, măsurat în -dBm. 
 5. WLAN transmit power - puterea de transmitere, măsurată în mW. Exemplu: 100mW.
 6. WLAN security mode - afișează dacă rețeaua wireless este securizată sau nu.
 7. WLAN protocol name - afișează numele protocolului folosit de către rețeaua wireless. Exemplu: EthWlan4.
 8. WLAN uplink data - afișează cantitatea de informații trimisă, măsurată în bytes. Exemplu:  2987 bytes.
 9. WLAN downlink data - afișează cantitatea de informații primită, măsurată în bytes.
 10. WLAN IP address - afișează adresa IP a rețelei wireless. Exemplu: 10.70.141.42.
 11. WLAN primary NS - afișează adresa name server-ului primar.
 12. WLAN secondary NS.
 13. WLAN MTU (Maximum Transmission Unit) - afișează mărimea maximă a unui pachet de date transmis, măsurat în bytes.
 14. WLAN speed - afișează viteza rețelei, măsurată în Kbps.
 15. Bluetooth MAC address - afișează adresa MAC a dispozitivului bluetooth.
 16. Bluetooth device class. Exemplu: 5898764 (0x5A020C).
 17. Bluetooth device name - afișează numele dat de utilizator dispozitivului bluetooth.
 18. Bluetooth devices - afișează numărul de terminale cu bluetooth conectate la telefon.
 19. Bluetooth scan status - afișează modul în care se scanează pentru descoperirea de terminale bluetooth. 
 • Camera - afișează informații despre camerele telefonului:

 1. Number of cameras - afișează numărul de camere pe care le are telefonul.
 2. Cam hardware version - afișează versiunea hardware a camerei.
 3. Cam software version - afișează versiunea software folosită de cameră.
 4. Cam optical zoom - afișează informații despre zoom-ul optic al camerei.
 5. Cam digital zoom - afișează informații despre zoom-ul digital al camerei. Exemplu: 80 (max).
 6. Cam digital and optical zoom factor.
 7. Cam frames per buffer - afișează numărul de cadre dintr-un buffer (zonă tampon de memorie).
 8. Cam supported buffers - afișează maximul de buffere suportate.
 9. Cam image and video formats - afișează informații despre tipurile de imagine și video suportate. Exemplu: EXIF JPEG 1600x1200 1024x768 640x480 (imagine), YUV 420 planar 640x480 320x240 176x144 (video).  
Dacă telefonul are 2 camere, vor fi afișate informații separat pentru fiecare cameră (Cam 1, Cam 2).
 • HAL (Hardware abstract layer), cu următorii parametri:
 1. Manufacturer UID - afișează informații despre producătorul telefonului. Exemplu: Nokia - 0x00000002.
 2. Hardware revision. Exemplu: 1.
 3. Software revision. Exemplu: 256.
 4. Software build ID. Exemplu: 592
 5. Device model. Exemplu: 0x42525453.
 6. Machine UID. Exemplu: 0x20002D85.
 7. Device family. Exemplu: Crystal (pentru Nokia N82).
 8. Device family revision.
 9. CPU type - afișează tipul de procesor. Exemplu: ARM core (pentru Nokia N82). 
 10. CPU architecture - afișează tipul de arhitectură folosită la fabricarea procesorului. Exemplu: ARM11.
 11. CPU ABI (Application Binary Interface) type. Exemplu: ARM11.
 12. CPU speed - afișează viteza procesorului, măsurată în MHz.
 13. System startup reason - afișează motivul din cauza căruia telefonul a fost restartat (cold reset, warm reset, system fault).
 14. System exception.
 15. System tick period.
 16. Size of RAM - afișează capacitatea memoriei RAM a telefonului, măsurată în KByte.
 17. Size of free RAM - afișează memoria RAM liberă.
 18. Size of ROM - afișează capacitatea memoriei ROM, măsurată în KByte.
 19. Memory page size.
 20. Power status.
 21. Backup power supply - afișează disponibilitatea unei surse de energie alternativă.
 22. External power state.
 23. Keyboard type.
 24. Device keys.
 25. Shortcut keys.
 26. Keyboard click sound
 27. Number of display pixels - afișează numărul de pixeli.
 28. Number of colors - afișează numărul de culori care pot fi afișate pe ecran.
 29. Display state.
 30. Screen backlight - afișează disponibilitatea iluminării sau nu a ecranului.
 31. Pen availability, coordinates, usability and click sound.
 32. Mouse present.
 33. Case switch (relevantă pentru telefoanele cu clapetă, slide și în general toate cele care se rotesc, indoaie sau seglisează cumva ☺).
 34. Device LEDs - afișează numărul de LED-uri.
 35. Integrated phone.
 36. Locale language.
 37. System drive number.  
Accesând Opțiuni, aplicația mai are și:
 • o funcție de inchidere și repornire a telefonului (Reboot device). 
 • o funcție de copiere în clipboard a unei informații dintre cele prezentate mai sus.
Dacă un text e prea lung și nu e afișat în întregime pe ecran, se apasă tasta centrală (OK) pentru a afișa informația într-un pop-up.

Aplicația este compatibilă cu următoarele categorii de terminale:
176x208: S60 3ed.: Symbian9.1
208x208: S60 3ed.: Symbian9.1
240x320: S60 3ed.: 5700,6110/20,6290,N76/95
240x320: S60 3ed.: Symbian9.1
240x320: S60 3ed.: Symbian9.3
320x240: S60 3ed.: 5700,6110/20,6290,N76/95
320x240: S60 3ed.: Symbian9.1
352x416: S60 3ed.: Symbian9.1
360x640: S60 5ed.
640x320: S60 5ed.

 PhoNetInfo se poate descărca gratuit de pe site-ul oficial: http://patrickfrei.ch/phonetinfo/index.html . Versiunea 2.4.0 este semnată așa ca nu veți avea nicio problemă cu certificatele, la instalare.

0 comentarii :

Trimiteți un comentariu